+316 13 43 44 03 info@hilbrandjacobs.nl

Inspiratiesessies

Wilt u met nieuwe ambitie de deur uit? Gunt u dat ook uw mede deelnemers? Wilt u de onderlinge samenwerking rond een maatschappelijk thema verbeteren? En hoopt u daarbij op concrete afspraken en acties? Ik begeleid korte, intensieve bijeenkomsten: Daarin komen we van wens naar ambitie, van probleem naar beweging en van richting naar afspraken.

Procesmanagement

Begeleiden van langduriger ontwikkelingsprocessen van meerdere partijen. Gericht op het beter aansluiten van beleid en uitvoering op de opgaven. Multi-partijen samenwerking en/of integrale verandering van (samen-)werken rond maatschappelijke opgaves. Alle niveaus betrokken. De uitkomst: betrokken partners geven samen uitvoering aan de nieuwe richting.

Beleid en financiering

Wat vraagt een nieuwe opgave? Hoe creëren we een nieuwe uitvoeringspraktijk? Wat betekent dat voor de rol en belangen van de verschillende partijen? Inhoudelijk en financieel. Van gezamenlijke analyse tot betere uitvoering. Van netwerkregie tot vertaling in beleid. Van subsidieaanvraag tot begroting.