+316 13 43 44 03 info@hilbrandjacobs.nl

Verandering

van analyse tot en met procesmanagement

Begeleiding

van inspiratiesessie tot training

Maatschappij

van inwoner tot bestuurder

Opgaven

van probleem naar ambitie

Procesmanagement

Ik word gevraagd als er behoefte is aan verandering. Als maatschappelijke vraagstukken om een nieuwe kijk, nieuwe samenwerking en een ander soort uitvoering vragen. Van analyse tot procesmanagement. Van inspiratiesessie tot training. En van inwoner tot bestuurder. Daar waar behoefte is aan beweging.

Ontwikkeling

Mijn werkwijze richt zich op de ontwikkeling bij de betrokkenen. Samen bouwend naar een gezamenlijke ambitie van de betrokkenen. Gericht op de meerwaarde voor de deelnemers en de eindgebruikers. Op die manier blijven mensen zelf eigenaar van de ontwikkeling.

Praktijkverandering

Kenmerkend van mijn werkwijze is dat ik de dynamiek, kwaliteiten en de belangen van de spelers in het veld benut en verbind. Zo bundel ik de aanwezige energie, ontstaan er onverwachte coalities en komen mensen in beweging. Doordat mensen de verandering concreet gaan maken in de uitvoering en er van leren, ontstaat er nieuwe praktijk. Tastbare opbrengsten en slimme veranderingen kunnen daarbij fungeren als hefboom voor de grote beweging.

Systeemverandering

Ieder zijn rol en bijdrage in de ontwikkeling die hem/haar past. Leren en afstemmen tussen alle niveaus. Dat leidt tot nieuwe manieren van (samen-) werken en organiseren. Dus geen ontwerp vooraf, maar groeien naar een duurzaam lerend systeem. Dat is mijn manier van kijken en werken.

Hilbrand Jacobs

De spelers in het veld zijn op inhoud altijd deskundiger dan ik. Mijn spelpositie maakt het mogelijk om toe te voegen, impulsen te geven en te verbinden. Ik breng daarbij mijn bestuurskundige achtergrond en mijn proceservaring mee. En mijn praktijkervaring in managementfuncties binnen de overheid en in maatschappelijke organisaties.
Ik hou van schrijven. En geef woorden aan de ontwikkeling. Zodat mensen zich herkennen in de uitkomsten en zodat het vertaald wordt in beleid.