+316 13 43 44 03 info@hilbrandjacobs.nl
Selecteer een pagina

"

Toen de samenwerking tussen de regiogemeenten en de zorgverzekeraar moest worden uitgebouwd heeft Hilbrand een verbindende functie vervuld. Hilbrand heeft een strategisch-kritische blik op plannen en beleid. Hij staat open voor het krijgen van feedback, waardoor ik op een transparante manier met hem heb kunnen samenwerken.
Yvonne Tiemens, beleidsadviseur Preventie-Wmo gemeente Deventer

"

Als projectleider van de Deventer aanpak Gezondheid en Gedrag ging Hilbrand goed om met de complexiteit in deze dynamische omgeving. Daarbij hield hij ook de projectfinanciën en verantwoording goed onder controle.
Martijn van der Most, innovatiemanager Eno Zorgverzekeraar

"

Hilbrand gaf leiding aan een complex, meerjarig proces. Hij schakelt moeiteloos tussen de verschillende niveaus en de verschillende belangen. Hilbrand brengt een positieve dynamiek op gang. Ook is hij een goede schrijver van aanvragen en verantwoordingen.
Pieter Folkeringa, Programmamanager Jeugd en Onderwijs gemeente Deventer

"

Hilbrand is een verbinder. Daarbij brengt hij de scherpte en diepgang door de schuurplekken te agenderen en samen met de betrokkenen werkbare handelingsperspectieven te ontwikkelen. Zijn manier van schrijven verbindt mensen en nodigt ze uit om in beweging te komen.
Margriet de Jager, Regiomanager Alles is Gezondheid, Partner in Financieren vanuit de bedoeling

"

Ik ervaar Hilbrand als kritische meedenker: scherp op inhoud en proces, goed in het onderscheiden van hoofd- en bijzaken en zacht in relatie. Een betrouwbare partner.
Marcel Kerkhoven, Huisarts Brummen, Initiatiefnemer Transformatieplan Brummen Gezond

Voor welke uitdaging sta je?

Je bent verantwoordelijk voor een proces of project waarbij verandering en maatschappelijke impact nodig is. Je hebt te maken met stakeholders op alle niveaus, en de belangen zijn groot. Daarom wil je een professional naast je die de ontwikkeling en de samenwerking in een duidelijke richting in gang zet voor complexe, domein-overstijgende opgaven in zorg, welzijn en samenleving. Iemand die ook projectmatig de zaakjes op orde heeft.

  • Je denkt aan iemand die jouw speelveld beheerst en toch een frisse blik mee brengt.
  • Iemand die een andere uitvoering en nieuwe samenwerkingen in gang kan zetten.
  • Iemand die mensen in beweging krijgt, van inwoners tot bestuurders.

WIE KOMT ER NAAST JE STAAN?

Je kunt me inzetten voor het opzetten en begeleiden van ontwikkel- en samenwerkingsprocessen. De rode draad is dat er met veel betrokkenen op verschillende niveaus tactisch en strategisch richting wordt gekozen vanuit de essentie van een opgave, en dat de volgende stap wordt gemaakt naar actie en ontwikkeling.
Door mijn bevragende aanpak komen mensen in beweging, zowel in hun denken als in hun handelen. Zo worden alle betrokkenen mede-eigenaar van het proces en de resultaten.
Daarnaast schrijf ik subsidieaanvragen en verantwoordingen en houd een strak oog op de projectbeheersing. Ik heb een bestuurskundige achtergrond, met ruime ervaring in procesopdrachten en managementfuncties.

Bovenal vind ik mijn werk mateloos leuk. Mijn energie komt vrij als mensen rond complexe maatschappelijke opgaven in beweging komen vanuit een collectieve ontwikkelrichting.

De uitdaging? Verandering die beklijft.
Koffie? Thee? Mail me of bel me.

WIE KOMT ER NAAST JE STAAN?

Je kunt me inzetten voor het opzetten en begeleiden van ontwikkel- en samenwerkingsprocessen. De rode draad is dat er met veel betrokkenen op verschillende niveaus tactisch en strategisch richting wordt gekozen vanuit de essentie van een opgave, en dat de volgende stap wordt gemaakt naar actie en ontwikkeling.
Door mijn bevragende aanpak komen mensen in beweging, zowel in hun denken als in hun handelen. Zo worden alle betrokkenen mede-eigenaar van het proces en de resultaten.
Daarnaast schrijf ik subsidieaanvragen en verantwoordingen en houd een strak oog op de projectbeheersing. Ik heb een bestuurskundige achtergrond, met ruime ervaring in procesopdrachten en managementfuncties.

Bovenal vind ik mijn werk mateloos leuk. Mijn energie komt vrij als mensen rond complexe maatschappelijke opgaven in beweging komen vanuit een collectieve ontwikkelrichting.

De uitdaging? Verandering die beklijft.
Koffie? Thee? Mail me of bel me.