+316 13 43 44 03 info@hilbrandjacobs.nl
Selecteer een pagina

Boeken

Boek Invloed op je leven

INVLOED OP JE LEVEN

Publicatiedatum: Juni 2021
Opdrachtgever: Bettery Institute en de gemeente Deventer
Opdracht: Schrijf een boek dat bewoners activeert en hen helpt hun invloed op hun gezondheid en functioneren te vergroten vanuit de visie en methodiek: Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag (ZZ naar GG, Louis Overgoor, Bettery Institute).
Het boek moet ook leesbaar zijn voor mensen met een beperkte leesvaardigheid.
Het eindresultaat is voortgekomen uit een interactie tussen Louis Overgoor (concept en founder van de visie ZZ naar GG), Jan Water (vormgeving) en Maj-Britt Elferink (illustrator en rolmodel). Ik bedacht het concept en schreef de teksten en testte die bij toekomstige lezers.
Resultaat: Een handzaam, aantrekkelijk geïllustreerd boek van 48 pagina’s dat mensen in beweging brengt. Een door mij ingesproken luisterversie is te vinden op de website van het Bettery Institute en via vimeo.com/58163830.
Het boek is bestelbaar via bettery.nl/

Boek Invloed op je leven

SAMEN AAN DE BAL

Publicatiedatum: September 2022
Opdrachtgever: Bettery Institute en de gemeente Deventer
Opdracht: Schrijf een praktijkboek voor mensen die meer impact willen bereiken in persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Werk daarin de methodologie uit van Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag (Louis Overgoor, Bettery Institute) en maak het praktisch toepasbaar voor professionals, beleidsmedewerkers en bestuurders.
Het boek is het resultaat van interactie tussen Louis Overgoor, Marianne Bramson en Maj-Britt Elferink (illustrator en rolmodel). Ik bedacht het concept en schreef de teksten en testte die bij toekomstige lezers.
Resultaat: Een handzaam, praktisch en aantrekkelijk geïllustreerd handboek van 94 pagina’s.
Het boek is bestelbaar via bettery.nl/

Boek Invloed op je leven

MENSGEDREVEN ZORG EN ONDERSTEUNING ONTWIKKEL JE SAMEN

Publicatiedatum: januari 2024
Opdrachtgever: Ministerie van VWS
Opdracht: Maak de methodiek en opbrengsten van de lerende community Financieren vanuit de bedoeling inzichtelijk en geef handvatten voor professionals uit domein-overstijgende samenwerkingspraktijken én regionale en landelijke organisaties zoals onder meer gemeenten, zorgverzekeraars, VWS, ZiN en Nza. Hoe kunnen zij beter gebruik maken van de ruimte in de stelsels, zodat financiering beter aansluit op het vermogen van de samenleving zelf. Deze publicatie vertelt dat.
Resultaat: Een korte, visueel aantrekkelijke en informatieve publicatie van 31 pagina’s.
De publicatie is bestelbaar via info@hilbrandjacobs.nl.
Financieren vanuit de bedoeling januari 2024.pdf

LINKEDIN PUBLICATIES

Gezondheid leidend in de zorg

In de lerende gemeenschap Financieren vanuit de bedoeling proberen we te snappen waarom dingen werken zoals ze werken. Want als we de onderliggen mechanismes begrijpen kunnen we er invloed op uitoefenen. Zodat we samen werken aan zorg en welzijn waarin de vermogens van de mens en haar omgeving leidend zijn…

Lees verder

INVLOED

In Financieren vanuit de bedoeling onderzoeken we wat ons steunt of belemmert in het werken vanuit de bedoeling en welke factoren (waarden, overtuigingen, structuren) daaronder liggen. Zodat we met deze kennis onze invloed kunnen gaan gebruiken om het stelsel van zorg en ondersteuning te laten werken vanuit de bedoeling: benutten en stimuleren van het vermogen van de mens en haar omgeving. Daar wordt de zorg beter van, leuker en betaalbaarder….

Lees verder

De mens en omgeving als bron voor professioneel handelen

Ons professioneel handelen is regelmatig onderwerp van gesprek in Financieren vanuit de bedoeling.
De kern van professionele zorg en ondersteuning vindt plaats in de interactie tussen de professional en de mens en haar omgeving. Al het andere – organisatie, financiering, kwaliteit, beleid – is ondersteunend aan deze interactie. Vandaar dat dat professioneel handelen zelf regelmatig onderwerp van gesprek is in onze community.

Lees verder

visie op eerstelijnszorg

De visie op eerstelijnszorg zet in op de lijn van nauwe samenwerking op wijk- en dorpsniveau en de focus op gezondheid (ipv ziekte) zijn noodzakelijke bewegingen.
Maar de visie mist een aantal essentiële schakels. Daardoor blijft het hangen in het oude paradigma van het professioneel handelen vóór de mens in plaats van toevoegen aan het eigen vermogen van de mens….

Lees verder

Spelen met waarden en structuren

Financieren vanuit de bedoeling is een lerende community gericht op het mogelijk maken van mens­gedreven zorg en onder­steuning.

Een terugkerend thema in bijeenkomsten is dat de huidige waarden, inrichting en werking van het zorgstelsel belemmerend werken voor het aansluiten op de vermogens van de mens en haar omgeving.

Lees verder

Machtige mensbeelden

Vlak voor de kerst heeft de @RVS het prachtige essay “Machtige mensbeelden” gepubliceerd.
In het essay beschrijft de RVS treffend hoe de verzorgingsstaat is gelegitimeerd, gevormd en in wet- en regelgeving is vastgelegd op basis van normatieve het beeld dat politiek en overheid hebben van het leven en gedrag van mensen: mensbeelden. En hoe de in de loop van de tijd veranderende mensbeelden ertoe leidden dat het ontwikkelde bouwwerk voortdurend werd aangepast met nieuwe wetten, beleidsregels en jurisprudentie…

Lees verder

Beter!

@Nina Polak schrijft in De #Correspondent scherp over het programma Beter! Ze legt de vinger op de zere plek: het opgeheven vingertje van ‘ons’ (de ‘gegoede klasse’) naar ‘hun’ (de ‘achter­geblevenen’).

In hetzelfde Deventer van Beter! ben ik projectleider geweest van de Deventer aanpak van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag

Lees verder

NZa advies steun naar gezonde samenleving

PDF – Deze week adviseerde de Nederlandse Zorgautoriteit om fundamentele wijzigingen aan te brengen in het huidige zorgstelsel: af van de huidige bekostiging die vooral zorgproductie stimuleert en niet bijdraagt aan kwaliteit. Naar persoonsgericht en passend bij wat er in een regio nodig is. Daarbij stelt de NZa de vraag hoe wij als maatschappij gezondheid als waarde centraal kunnen stellen

Lees verder

Een inwonersreis vertelt meer dan 1.000 woorden

De Deventer aanpak Gezondheid en Gedrag is een ontwikkelproces. Waarin professionals, organisaties en systeempartijen samen invulling geven aan een duurzaam zorg en welzijnsstelsel.
Een van de manieren om de ontwikkeling te laten zien is het verhaal van de inwoner te vertellen. We noemen dat Inwonersreizen: wat maakt een inwoner in zijn ontwikkeling door in de reis door welzijn en zorg, op het moment dat we gaan volgen wat de inwoner belangrijk vindt en waarvoor hij in actie komt…

Lees verder

Juiste zorg op de juiste plek

“In Den Haag praten we over de transformatie en proberen daar beleid op te maken. Jullie gaan gewoon en aan de slag en doen het in de praktijk”, een van de uitspraken tijdens het werkbezoek van het Ministerie van VWS, in Deventer. We namen hen mee naar praktijk-voorbeelden van het proces ‘gezondheid & gedrag’. In deze samenwerking tussen gemeente, zorgverzekeraar, zorgverleners en welzijn, vervullen wij ook de rol van projectleider. In kern gaat dit proces over de transformatie van ‘een patiënt met een probleem’ naar uitgaan van een bewoner die iets met zijn leven wil en kan en de regie neemt…
Bekijk de film voor een impressie 

Lees verder